- Έγκριση & Άδεια Δόμησης

- Βεβαίωση Νομιμότητας

- ΝΕΟ : Κτηματογράφηση Ελασσόνας, Τεμπών και υπολ. Τυρνάβου

- ΝΕΟ : Νομικές συμβουλές

- ΝΕΟ : Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

- ΝΕΟ : Διάγνωση & επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων

-  NEO : Ανακαίνιση χώρων

- NEO : Ταυτότητα Κτιρίου

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτου

- Ενεργειακό Πιστοποιητικό

- ΝΕΟ: Πωλήσεις & Ενοικιάσεις

- Πρόγραμμα "εξοικονομώ κατ' οίκον"

- Φωτοβολταϊκά συστήματα

- Φόροι και τέλη ακινήτων

Γενικά

Οι απαιτήσεις της εποχής που ζούμε και οι σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης απαιτούν τα κτίρια μας να είναι μη ενεργοβόρα. Προκειμένω να καταστεί η ανωτέρω ανάγκη δυνατότητα, η εταιρεία μας είναι η πλέον κατάλληλη και επαρκώς εξειδικευμένη ώστε με τις κατάλληλες μελέτες και χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα να μπορέσει  να προσδιορίσει έγκαιρα τα ενεργειακά προβλήματα του κτιρίου σας και να τα επιλύσει. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην πλήρη ενεργειακή διάγνωση και ανάλυση του κτιρίου σας. Το αποτέλεσμα αυτής της «Ενεργειακής Μελέτης» του υφισταμένου κτιρίου θα είναι η άμεση παρέμβαση μας σε στοιχεία του κτιρίου, όταν και όπου αυτή κριθεί απαραίτητη, προκειμένω να υπάρξει βελτίωση των εγκαταστάσεων σας, η οποία θα οδηγήσει στην άμεση ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας και κατά συνέπεια στην καλύτερη ποιότητα ζωή για όλους.


Οι ενέργειες μας :

- Μεταβαίνουμε στο χώρο προκειμένω να λάβουμε γνώση της πλήρης εικόνας του κτιρίου σας και της υφισταμένης ενεργειακής κατάστασης του.

- Προσδιορίζουμε και εντοπίζουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές ανάγκες  του κτιρίου.

- Επεμβαίνουμε άμεσα και στοχευμένα πριν τα προβλήματα γίνουν πλέον ανυπέρβλητα.

- Όλες οι ανωτέρω ενέργειες γίνονται άμεσα προκειμένω να υπάρξει άμεση λύση εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο αλλά και χρήμα.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ:

Η ενεργειακή μελέτη αφορά όλων των ειδών τα κτίρια είτε προορίζονται για ιδιωτική είτε για βιομηχανική χρήση.


ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Όσον αφορά τα κτίρια ιδιωτικής χρήσης ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι πιο συνηθισμένα προβλήματα:

Προβλήματα μόνωσης, εύρεση θερμογεφυρών στα κτίρια, διαρροές αγωγών και σωλήνων, προβλήματα στην ενδοδαπέδια θέρμανση, διείσδυση του αέρα από τα εξωτερικά κουφώματα, ανωμαλίες των πάνελ στα φωτοβολταϊκά συστήματα, προβλήματα στην κεντρική και ατομική εγκατάσταση θέρμανσης, υγρασία.

Όσον αφορά τα κτίρια της βιομηχανικής χρήσης τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι τα κάτωθι:

 Προβλήματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση, προβλήματα κινητήρων, υπερθέρμανσης στοιχείων, έλεγχος κλειστών δεξαμενών και δικτύων αγωγών.